Отвори/Затвори менюто Всичко за Вашият зъболекарски кабинет
кутия orolin burbath

Описание: Кутия Orolin Burbath – използва се за автоклавиране на борери. Опаковка: 1 бр. Производител: OroClean Chemie – Швейцария

orosept

Описание: Orosеpt – готов за употреба дезинфектант за ръце, на алкохолна основа. Опаковка: 1 литър Производител: OroClean Chemie OCC – Швейцария

orocid multisept

Описание: Orocid-Multisept Plus – концентриран дезинфектант за едър стоматологичен и хирургичен инструментариум със силно почистващо действие. Съдържа инхибитори за предпазване от корозия. Без съдържание на алдехиди, фенол и корозивни амониеви хлориди. Подходящ е за употреба в ултразвукови вани. Спектър на действие/% разтвор Време за действие:   Бактерицидно /0,25% Ффунгицидно/0,25% 15 минути 15 минути  Туберкулоцидно / 2%…

isorapid

Описание: ISORAPID SPRAY – дезинфекционен спрей за бърза дезинфекция на турбини, наконечници и работни повърхности с кратко време за действие. Спектър на действие Време за действие:   Бактерицидно / фунгицидно 30 сек.  Туберкулоцидно / MRSA 30 сек.  Хепатит В вкл. HIV  30 сек.  Хепатит С  30 сек.  Коронавирус (SARS)  30 сек.  Адено вирус  60 сек.  …

dentiro

Описание: Dentiro Wipes – дезинфекционни кърпички за бърза дезинфекция на малки повърхности. Без алдехиди, с три аромата: лимон, флорал и неутрален. Опаковка: Комплект (кутия + пълнител), пълнител 120 бр. Производител: OroClean Chemie – Швейцария

orolin burbath

Описание: OROLIN BURBATH – готов разтвор за дезинфекция на дребен инструментариум със светкавично действие. Не е подходящ за алуминий, мед, или алкохол чувствителни материали.         Опаковка: 1 литър Производител: OroClean Chemie – Швейцария Спектър на действие Време за действие: Бактерицидно 30 сек. Фунгицидно 60 сек. Туберкулоцидно / MRSA 60 сек. Mycobactercide 60…

Свържете се с нас        +359 899896010